██████╗ ██╗    ██╗███╗   ██╗███╗   ███╗
██╔══██╗██║    ██║████╗  ██║████╗ ████║
██████╔╝██║ █╗ ██║██╔██╗ ██║██╔████╔██║
██╔═══╝ ██║███╗██║██║╚██╗██║██║╚██╔╝██║
██║     ╚███╔███╔╝██║ ╚████║██║ ╚═╝ ██║
╚═╝      ╚══╝╚══╝ ╚═╝  ╚═══╝╚═╝     ╚═╝
 
en de tijd is